7 maj 2019 
10.00 – 11.30 
Café Esplanads källarvåning
Norra Esplanaden 37, Helsingfors


Vilka utmaningar står våra högskolor inför? Hur ska de svenskspråkiga högskolorna hållas konkurrenskraftiga i framtiden? 

Välkommen att delta i lanseringen av Möjligheter för den högre utbildningen - med särskilt fokus på svenskspråkiga högskolor
 
tisdagen den 7 maj kl. 10–11.30.
 
Rapporten är skriven av Markku Linna, tidigare kanslichef vid Undervisnings- och kulturministeriet och av professor, rektor emeritus Henrik Wolff
 
Rapporten kommenteras av rektor för yrkeshögskolan Novia Örjan Andersson, rektor för yrkeshögskolan Arcada Mona Forsskåhl, samt Birgitta Vuorinen, direktör vid Undervisnings- och kulturministeriet.

Tillställningen är tvåspråkig. 
 
Anmälan senast fredag 3.5.2019 via följande anmälningslänk.
 
Efter lanseringen är rapporten tillgänglig på Magmas webbplats.

Välkommen!