14 nov 2018 
12.00 – 13.30 
Café Esplanads källarvåning
Norra Esplanaden 37, Helsingfors

Hur mäter vi vårdkvalitet? Hur säkras god vård på svenska i Finland efter att vård- och landskapsreformen införts? Och hur väl förberett är egentligen Finland på detta paradigmskifte, som innebär att både pengar och ansvar överförs från kommunerna till nya, mer omfattande landskap? Bland annat dessa frågor diskuteras i pamfletten.

Björn Sundell analyserar hanteringen av kvalitetsfrågor i den lagstiftning som styr vård- och landskapsreformen, medan Michael Djupsjöbacka ser på reformen ur ett kommunperspektiv. 

I seminariet medverkar även:
Pia Maria Jonsson, ledande sakkunnig, THL, Institutet för hälsa och välfärd
Maria Kinnunen, direktör, Vasa sjukvårdsdistrikt och förändringsledare för vårdreformen i Österbotten

Anmäl dig till seminariet här senast må 12.11.2018  

Soppan står serverad från kl. 11.45. 


Välkommen!