26 sep 2018 
12.00 – 13.00 
Café Esplanads källarvåning
Norra Esplanaden 37 00100 Helsingfors

Boksläpp av minister Pär Stenbäcks nya bok:
 
Demokrati under hot?
 
Är demokratin dömd att försvinna som styrelseform? 
Den frågan aktualiseras i en tid då auktoritära partier tar allt mera plats med stöd av de hotbilder som migrationen och de ekonomiska och tekniska förändringarna ger upphov till.

Minister Pär Stenbäck tar i boken upp frågan om demokratins hållbarhet. Han vidgar perspektivet med presentationer av alternativa demokratimodeller och betonar det fria ordets betydelse i en tid då sociala medier kan missbrukas och undergräva demokratin.
 
Magmas chef Nils Erik Forsgård samtalar med författaren om boken.

I samband med seminariet säljs boken till priset 20 € (bokhandelspris 25 €).
OBS! Endast kontantbetalning.  

Soppan står serverad från kl. 11.45. 
Välkommen!

Seminariet är tyvärr fullt.