29 maj 2018 
12.00 – 13.30 
Café Esplanads Vinbar
Norra Esplanaden 37 00100 Helsingfors

Välkommen till lunchsamtal om etiken i samhällsdebatten med Henrika Franck, Bengt Kristensson Uggla och Olav S. Melin
 
den 29 maj kl. 12.00 – 13.30 i Café Esplanads vinbar (Norra Esplanaden 37, Helsingfors).
 
Vem eller vad formar vår världsbild?  Vilken betydelse har sociala medier? Alternativa fakta har blivit något av en symbol för vår upplysta tid. Hur har det blivit så? Håller vi på att bli faktaresistenta? I samtalet behandlas bland annat de här frågorna.
 
Henrika Franck är Professor of Practice vid Aalto universitet. Hon forskar och undervisar i företagsetik och strategiskt tänkande.
 
”När du ser på din organisation kan du då säga: Vi har börjat träna transparens genom att öppet tala om svåra saker och minskat på onödiga möten, Vi orkar mer, läser mer, tänker mer.”
 Bloggen Juuriharja. 2016
 
Bengt Kristensson Uggla är Amos Anderson professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi. Författare till ett flertal böcker, bl.a. Slaget om verklighet, Gränspassager. Katedralens hemlighet
 
"Att vara bildad hänger samman med förmågan att vara hemmastadd i skilda världar och att kritiskt kunna väga olika tolkningar mot varandra"
 Gränspassager: Bildning i tolkningens tid, 2016
 
Olav S. Melin svarar för Magmas samhälls- och medierelationer fram till och med slutet av maj, då han går i pension.
 
”I dag kommunicerar vi  mer än någonsin, samtidigt som vi mer sällan möts som människor. Facebook är mediet som gett världen de ansiktslösa samtalet. På gott och på ont.”
 Dialogen som en möjlighet i det finländska digisamhället 2017


Anmäl dig till seminariet här. Soppan står serverad från 11:45. 
Välkommen!