30 nov 2017 
12.00 – 13.30 
Café Esplanads källarvåning
Norra Esplanaden 37, Helsingfors


Välkommen på lansering av tankesmedjan Magmas nya rapport

DEN FINLANDSSVENSKA BOKEN  Hur ser läsare och författare på finlandssvensk litteratur?

För att hålla den finlandssvenska litteraturen livskraftig behövs både författare och läsare. Konkurrensen från annan litteratur och tidsfördriv är hård, vilket ställer stora krav på den finlandssvenska litteraturens innehåll och synlighet. 

Som en fortsättning på Magmas utredning om den finlandssvenska bokens villkor från 2016 belyser redaktör Marit Lindqvist läsarens och författarens perspektiv. Hur intressant upplever läsarna den finlandssvenska litteraturen? Var kommer läsarna i kontakt med den finlandssvenska boken? Hur ser författarna på framtiden för den finlandssvenska litteraturen?

Rapporten diskuteras med 
Margareta Öhman-Rintamäki, skolbibliotekarie/modersmålslärare, Grundskolan Norsen, Peter Mickwitz, författare, viceordförande, Finlands svenska författareförening, Anna Friman, litterär chef, Schildts & Söderströms och Tapani Ritamäki, förläggare, Förlaget .

Soppan står varm kl 11:45
 
Anmäl dig här 
                
Välkommen!