18 sep 2017 
11.00 – 13.00 
Rake-salen / Rake-sali
Skillnadsgatan 4 C (5.vån) Helsingfors / Erottajankatu 4 C (5. krs) Helsinki


Har demokratin som vi känner den en framtid? Och i så fall hurdan? Finland firar 100 år som självständig nation. Men hur står det till med demokratin i landet? I Europa? I världen?
 
Dessa frågor diskuterar Erkki Liikanen, Tuuli Kaskinen, Johanna Korhonen, Mikko Majander,Janne Virkkunen och Nils Erik Forsgård. De medverkar i en antologin ”Demokratins öde”, som utkommer på Förlaget M med Nils Erik Forsgård som redaktör. Boken som är tvåspråkig är ett samarbete mellan tankesmedjan Magma och Förlaget och har finansierats med medel från Finland 100 projektet.
 
Anmälan här senast 15.9.
_____

Onko demokratialla tulevaisuutta? Jos on, millaiselta se näyttää? Suomi juhlii sataa vuotta itsenäisenä valtiona. Mutta mitä demokratialle oikein kuuluu Suomessa? Euroopassa? Maailmassa? 
 
Näistä kysymyksistä keskustelevat Erkki Liikanen, Tuuli Kaskinen, Johanna Korhonen, Mikko Majander, Janne Virkkunen ja Nils Erik Forsgård. He osallistuvat kaikki kirjoituksillaan ”Demokratian kohtalo” -kokoomateokseen. Kirjan on kustantanut Förlaget M ja toimittanut Nils Erik Forsgård. Kirja, joka on kaksikielinen, on yhteistyö ajatushautomo Magman ja Förlagetin kanssa ja se on Suomi 100 projektin rahoittama.
 
Ilmoittautuminen tästä 15.9 mennessä