26 apr 2017 
10.00 – 13.30 
Ting-salen, Nordisk kulturkontakt / Ting-sali, Pohjoismainen kulttuuripiste
Kajsaniemigatan 9, Helsingfors

Samerna – ett folk under hot?

Saamelaiset – uhattu kansa?

 

Tankesmedjan Magma och Nordisk kulturkontakt inbjuder till seminarium om samepolitiken i Finland och de nordiska länderna

 

onsdagen 26.4.2017 kl. 10–13.30 (obs ny tid!)

Ting-salen, Nordisk kulturkontakt, Kajsaniemigatan 9, Helsingfors

 

Samiska rättigheter är under press från många håll. Två tredjedelar av alla samiska barn har ingen tillgång till undervisning i sitt eget språk. Finland har ännu inte ratificerat ILO-konventionen 169 som syftar till att bevara urfolks rättigheter; inte heller Sverige för den delen. Norge ratificerade konventionen redan 1990. I mars detta år ingick norska och finska staten ett avtal som på ett drastiskt sätt begränsar samernas traditionella fiskerättigheter i Tana älv. Från statligt håll visar man nonchalans mot samernas rättigheter, trots att samerna erkänts som ett urfolk redan för 20 år sedan.

 

Vad pågår inom Finlands samepolitik?

 

På seminariet lanseras tankesmedjan Magmas nya rapport om samepolitiken i Finland idag. Hur hanterar stat och kommun vissa centrala frågor som berör samerna i Finland? Möjligheter och lösningar sökes genom att diskutera erfarenheter från Sverige och Norge.

 

I seminariet medverkar bl.a. Mikkel Näkkäläjärvi (SDP, ordförande för socialdemokratisk ungdom), Anna-Maja Henriksson (SFP, riksdagsledamot), Pentti Pieski (medlem av Sametingets styrelse), Aili Keskitalo (ledare för samiska partiet NSR i Norge), Oscar Sedholm (ledamot i svenska Sametinget) och Niklas Mannfolk (presschef för SFP).

 

Författare till rapporten är Lia Markelin, biträdande professor vid Samiska högskolan i Kautokeino och forskningskoordinator vid tankesmedjan Magma.

 

Seminariet går på svenska, finska och norska. Kaffe/te med tilltugg serveras.

 

För frågor kontakta utredningsansvarig Kaisa Kepsu, tankesmedjan Magma, kaisa.kepsu@magma.fi, 040 544 8444 eller kommunikationsrådgivare Anna Jungner-Nordgren, Norden i Fokus, anna.jungner-nordgren@nordiskkulturkontakt.org, 040 508 1444

 

Anmäl dig här senast måndagen 24.4.2017


Välkommen!

 

***

Ajatushautomo Magma ja Pohjoismainen kulttuuripiste kutsuvat seminaariin saamelaispolitiikasta Suomessa ja Pohjoismaissa

 

keskiviikkona 26.4.2017 klo 10–13.30

Ting-sali, Pohjoismainen kulttuuripiste, Kaisaniemenkatu 9, Helsinki

 

Saamelaisten oikeudet ovat uhattuina monesta suunnasta. Kaksi kolmasosaa saamelaisista lapsista ei saa opetusta omalla kielellään. Suomi ei ole vielä ratifioinut ILO 169 –yleissopimusta, jonka tarkoituksena on turvata alkuperäiskansojen oikeudet – ei myöskään Ruotsi. Norja ratifioi sopimuksen jo vuonna 1990. Maaliskuussa tänä vuonna suomen ja norjan valtiot solmivat sopimuksen, joka merkittävällä tavalla rajoittaa saamelaisten perinteisiä kalastusoikeuksia Tenojoessa. Valtio osoittaa välinpitämättömyyttä saamelaisten oikeuksia kohtaan, vaikka saamelaisten asema alkuperäiskansana on tunnustettu jo 20 vuotta sitten.

 

Mitä Suomen saamelaispolitiikassa tapahtuu?

 

Seminaarissa julkistetaan ajatushautomo Magman uusin raportti samelaispolitiikasta Suomessa tänään. Miten valtio ja kunnat käsittelevät keskeisiä saamelaisia koskevia kysymyksiä Suomessa? Mahdollisuuksia ja ratkaisuja etsitään keskustelemalla Ruotsin ja Norjan kokemuksista.

 

Keskustelussa mukana ovat mm. Mikkel Näkkäläjärvi (Demarinuorten puheenjohtaja), Anna-Maja Henriksson (kansanedustaja, RKP), Pentti Pieski (Saamelaiskäräjien hallituksen jäsen), Aili Keskitalo (saamelaispuolue NSR:n puheenjohtaja, Norja), Oscar Sedholm (Ruotsin saamelaiskäräjien jäsen) ja Niklas Mannfolk, (lehdistöpäällikkö, RKP).

 

Raportin on kirjoittanut Lia Markelin, Saamelaisen korkeakoulun (Koutokeino) apulaisprofessori ja Magman tutkimuskoordinaattori.

 

Seminaarin kielet: ruotsi, suomi ja norja. Tilaisuudessa tarjotaan kahvia/teetä ja pientä syötävää.

 

Lisätietoja:

tutkimusvastaava Kaisa Kepsu, ajatushautomo Magma, kaisa.kepsu@magma.fi, 040 544 8444 tai

viestinnän erityisasiantuntija Anna Jungner-Nordgren, Pohjola polttopisteessä, anna.jungner-nordgren@nordiskkulturkontakt.org, 040 508 1444

 

Ilmoittautumiset tämän linkin kautta viimeistään maanantaina 24.4.2017

 

Tervetuloa! 

 

Detaljerat program / Tarkempi ohjelma