1 feb 2017 
13.00 – 15.00 
Café Esplanads källarrestaurang
Norra Esplanaden 37, Helsingfors

Arton röster om det svenska i Finland presenteras vid ett seminarium onsdagen den 1 februari kl. 13.00 – 15.00 i Helsingfors.

Under 2016 bad Magma arton utvalda svenskspråkiga skribenter skriva sin vision om det svenska i Finland 2030. Essäerna som under årets lopp publicerats på Magmas hemsida utkommer nu lätt redigerade i bokform. Temat i boken är en fortsättning på den enkät som utfördes bland 300 personer. I den verbaliserades en fast tro på svenskans framtid  i Finland, från basservice till vård och utbildning.
 

Följande skribenter finns på plats för kommentarer:  Sylvia Bjon, Nina Fellman, Kaj Kunnas, Anna-Christina Martin, Björn Månsson, Christoffer Taxell. Samtalsledare är fil.dr Maria Hirvi-Ijäs och pol.stud. Robert Eklund.

På fem år har mycket hänt. Den pågående striden om den stora social- och hälsovårdsreformen har kanske förändrat diskussionen och tonläget, men den har inte förändrat frågeställningarna. Hur kommer en ökad invandring att påverka landet och de gamla minoriteternas ställning och självmedvetande? På vilket sätt påverkar digitaliseringen svenskans framtid i Finland? Fortsätter polariseringen av politiken? 

Anmäl dig här senast 30.1

Kaffeservering.

 

Välkommen!