30 nov 2016 
10.00 – 12.00 
Rotundan på Campus Allegro
Köpmansgatan 10, Jakobstad

Flyttningen till Sverige ökar – vad är det som händer?   
 
Tidigare i höst publicerade tankesmedjan Magma en rapport med färska siffror om finlandssvenskarnas utflyttning från landet. Resultaten visade på en ökande migration till Sverige, speciellt de två senaste åren 2014 och 2015.
 
Är det något nytt som händer? Vad betyder det för de svenskspråkiga regionerna i Finland?

Tankesmedjan Magma och Migrationsinstitutet/Centret för Svenskfinland arrangerar ett seminarium om de svenskspråkigas utflyttning till Sverige.

 Magmas utredningsansvariga Kaisa Kepsu presenterar Magma-utredningens resultat och  projektledare Magnus Enlund från Migrationsinstitutet/Centret för Svenskfinland berättar om de projekt centret har på gång om bland annat flyttningen av österbottniska ungdomar. Kommentarer av Rurik Ahlberg, kommundirektör i Korsholm och Sören Lillkung, enhetschef för Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad.

Samtalet leds av Bo Kronqvist, styrelseordförande för förlaget Scriptum
  
Kaffeservering.
 
Anmäl dig till seminariet här