2 jun 2016 
12.00 – 13.30 
Café Esplanads källarrestaurang
Norra Esplanaden 37, Helsingfors

I december har det förflutit 250 år sedan Sverige fick sin första tryckfrihetsförordning. Den var på många sätt revolutionerande. Den ersatte omfattande förhandscensur med begränsad efterhandscensur, och den införde också något som senare kommit att kallas för offentlighetsprincipen. 

Tryckfrihetsförordningen har genomgått många förändringar sedan 1766. Samma sak gäller för själva föreställningen om yttrande- och tryckfrihet. För att uppmärksamma händelserna 1766 ordnar tankesmedjan Magma i juni och i december 2016 två seminarier kring temat yttrande-och pressfrihet. Det första seminariet har ett historiskt perspektiv med utblickar in i nutiden, medan det andra kommer att ha ett uteslutande nutidsperspektiv. Det första seminariet ordnas torsdagen den 2 juni kl. 12-13.30. 

 

Program

 

Prof. em. Marie-Christine Skuncke, Uppsala universitet: Den politiska bakgrunden till TF 1766

Docent Nils Erik Forsgård, chef för Magma: Svenskspråkiga frihetsmartyrer

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke, Stockholm: ...och hur ser det ut idag?

 

Det serveras fisksoppa från kl. 11.45.

Vi ber om anmälan senast den 30.5 genom att trycka på det elektroniska anmälningsformuläret.

 

Välkommen!