1 mar 2016 
13.00 – 15.00 
Rakesalen
Skillnadsgatan 4 C (5.vån), Helsingfors

 

En aktivare kulturpolitik på svenska

Tankesmedjan Magma inbjuder till seminarium om kulturpolitik på svenska

tisdagen den 1 mars kl. 13:00 - 15:00 i Rakesalen, Skillnadsgatan 4 C (5. vån.) i Helsingfors 

Vid seminariet presenteras Magmas nya pamflett ”Riktlinjer för en kulturpolitik på svenska” av MM Wivan Nygård-Fagerudd och journalisten Mikael Kosk. Pamfletten kommenteras, på både svenska och finska, av Tuula Lybeck från kultur- och konstpolitiska avdelningen, Undervisnings- och kulturministeriet, Veikko Kunnas från kulturpolitiska avdelningen, Helsingfors stad, författare och medlem i Konstrådet Antti Tuuri, samt folktingssekreterare Markus Österlund

Pamfletten, som utgör en fortsättning på den rapport som Magma publicerade år 2014, håller sig på en konkret nivå och innehåller rekommendationer för en kulturpolitik på svenska. Rekommendationerna är riktade till myndigheter, institutioner och andra aktörer inom kulturfältet. För att det nationella kulturlivet ska fungera mer genomgående på två språk understryker författarna att det svenska i Finland behöver en betydligt aktivare kulturpolitik.

Ett grundligare underlag för slutsatserna och rekommendationerna kan läsas i en längre version av rapporten, som från och med 1.3 finns att ladda ner på www.magma.fi. I den presenterar författarna sin bakgrundsanalys, granskar kulturpolitikens ramar och gör en konkret sektorgenomgång av de olika konstformerna.

Vi ber om Din anmälan senast torsdag 26.2.2016 via det elektroniska anmälningsformuläret
 
För mer information kontakta Magmas utredningsansvariga Kaisa Kepsu, tfn 040 5448444 kaisa.kepsu@magma.fi

Välkommen!