24 nov 2015 
12.00 – 13.00 
Café Esplanads källarrestaurang
Norra Esplanaden 37, Helsingfors

Lunchsamtal med ambassadör emeritus René Nyberg, Sfp-ordföranden, förra försvarsministern Carl Haglund och ordföranden för Ålands fredsinstitut Barbro Sundback.

Tisdagen den 24 november kl. 12:00 – 13:30 i Café Esplanads källarrestaurang, Norra Esplanaden 37, Helsingfors.

Ålands folkrättsliga, demilitariserade och neutraliserade särställning måste beaktas när Finland utvecklar sitt militära samarbete i Europeiska unionen och internationella organisationer.  Om detta råder enighet både i riket och på Åland.

En fråga där åsikterna däremot är delade handlar om Ålands särställning kommer att beaktas i militära krissituationer och vid eventuella terroristangrepp. Vid en väpnad konflikt på Östersjön bedömer militära experter att Åland kan hotas av en ockupation av främmande makter. Därför vill försvarsminister Jussi Niinistö se över försvaret av Åland och öppnar för ett försvarssamarbete med gränsbevakningen, Åland och Sverige.

Kunde en krissituation hota Ålands ställning?

 

Anmälning senast måndag 23.11 via vårt elektroniska anmälningssystem.

Soppan står varm från kl. 11.45.

 

Varmt välkommen med i samtalet!

 

Närmare information fås av Olav S. Melin, tel. 040-351 7325.