12 feb 2015 
12.00 – 13.00 
Café Esplanads källare
Norra Esplanaden 37, Helsingfors

Temat för lunchseminariet är samtidigt också titeln på en ny pamflett som är skriven av redaktör Kenneth Myntti vid HSS Media.

Mynttis pamflett är alltså nummer 1 i en ny serie som Magma lanserar i samband med lunchseminariet.

Tanken bakom den nya pamflettserien är att i ett enkelt och lättillgängligt format presentera skarpa reflektioner och utmanande tankar kring aktuella samhällsteman. Den nya serien beräknas omfatta cirka 4 volymer per år.

I Finlandssvensk drivkraft sätter Kenneth Myntti sökljuset på frågor rörande centrum och periferi och inte minst på aspekter som berör samhörigheten i det svenskspråkiga Finland. 

"Hur ser det ut i framtiden? Risk finns för att aktuella strukturreformer bidrar till att mer perifera områden i vårt land marginaliseras i den urbanpolitiska centrifugen. Med andra ord behöver vi någon form av motkraft. Vi behöver en samlande, bred och mobiliserande drivkraft som motvikt till rikspolitiska centraliseringsaktiviteter". 

Lunchseminariet hålls i källarvåningen i Café Esplanad på Norra Esplanaden 37 i Helsingfors.

Mynttis tankar kommenteras och analyseras av Andreas Elfving som är kontaktchef för SFP i Nyland.

I samband med seminariet serveras från och med kl 11.50 dagens lunch som är fisksoppa.

 

Anmäl dig här senast den 10.2.

 

Välkommen!